Terug naar overzicht

 

Hoofdstuk 4
Tuchtrecht

 
kind met tablet

 

Vanaf 1 april 2019 is het aan de

tuchtrechter om bij niet-

beroepsbeperkende maatregelen

(berispingen en boetes) te bepalen of dit

gepubliceerd wordt. 

Welke maatregelen worden opgelegd? 

Het tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen:

  • Waarschuwing
  • Berisping
  • Geldboete (maximaal €4500,-)
  • Schorsing inschrijving BIG-register (maximale schorsing van 1 jaar, eventueel voorwaardelijk)
  • Gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening.
  • Schrapping uit het BIG-register
 
Voorheen werden berispingen en boetes gepubliceerd. Vanaf 1 april 2019 is het aan de tuchtrechter om bij niet-beroepsbeperkende maatregelen (berispingen en boetes) te bepalen of dit gepubliceerd wordt.