Terug naar overzicht

 

Hoofdstuk 5
Positieve gezondheid

 
kind met tablet

 

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Machteld Huber kreeg vervolgens de opdracht om te kijken of er draagvlak is voor de nieuwe definitie van gezondheid. Dit deed ze met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Het onderzoek vond plaats onder zeven groepen betrokkenen: : behandelaren, patiënten met een chronische aandoening, beleidsmakers, zorgverzekeraars, gezondheidsvoorlichters, burgers en onderzoekers. De uitkomsten van het onderzoek zijn uitgewerkt in zes hoofddimensies met 32 onderliggende aspecten.

kind met tablet

Wanneer je als kinderverpleegkundige uitgaat van de visie van positieve gezondheid dan zet je het kind en het gezin op die wijze centraal. Niet de ziekte of aandoening is leidend in de zorg die je levert, maar juist het vermogen om zich aan te (leren) passen. Het kind en het gezin worden daardoor zo min mogelijk beperkt in het dagelijkse leven en kunnen zelf de regie blijven voeren..

Voorbeeld:
Denk aan een kind met diabetes. Wanneer de diabetes centraal staat in het leven van het kind zal hij/zij zich altijd belemmerd of beperkt voelen. Leert het kind zo snel mogelijk om te gaan met de belemmeringen, dan zal het kind zich veel vrijer voelen en de diabetes accepteren als een onderdeel van zijn/haar leven.