Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Indicatieproces Kindzorg

 

Vanuit de beroepsgroep kinderverpleegkunde is een traject gestart om toe te werken naar eenduidigheid bij de inventarisatie, indicatie en organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de ZVW en hiermee naar betere uitkomsten voor kind en gezin.

Handreiking Kindzorg

Het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Sinds 2015 is voor de extramurale kindzorg het indiceren en organiseren van de zorg en hulp voorbehouden aan de kinderverpleegkundige. Deze handreiking is een toelichting voor kinderverpleegkundigen voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Dinsdag 1 december 2020

V&VN- afdeling Kinderverpleegkunde en Kinderverpleegkunde.nl hebben vandaag de Handreiking Indicatieproces Kindzorg gepubliceerd. Meer weten? Lees erover in dit bericht.

handreiking-kindzorg-25-juni-2020-Afbeelding
handreiking-kindzorg-25-juni-2020-Afbeelding

Toolbox Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK)

Naast de HIK is er een aansluitende HIK-Toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bevat handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK.

Training “Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”.

 

Geaccrediteerd met 46 punten

training indicatieproces kindzorg
Symposia en congressen - kinderverpleegkunde

Expertgroep Indicatieproces Kindzorg

Als beroepsvereniging willen wij faciliteren dat er een onafhankelijke expertgroep kan worden benaderd om mee te denken en te adviseren in complexe casuïstiek zodat een advies niet meer geassocieerd kan worden met een zorgorganisatie of een individuele mening, maar gedragen wordt door een expertgroep.

Intervisie Indicatieproces Kindzorg

De Intervisie Indicatieproces Kindzorg is onderdeel van het het traject dat kinderverpleegkundigen met elkaar zijn in gegaan om toe te werken naar eenduidigheid bij de inventarisatie, indicatie en organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de ZVW.

Ambassadeurs - kinderverpleegkunde