Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Zorgverzekeringswet

Hoofdstuk 2Zorgverzekeringswet Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft een basisverzekering voor zorg en krijgt hierdoor medisch noodzakelijke zorg wanneer dat nodig is. De Zorgverzekeringswet komt voort uit het oude ‘ziekenfonds’. De...

Wet langdurige zorg

Hoofdstuk 3Wet langdurige zorg De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kinderen en volwassenen die permanent zorg en/of toezicht nodig hebben. Het gaat hier vaak om kinderen en volwassenen die naast een medisch probleem, ook een ander probleem hebben,...

Jeugdwet

Hoofdstuk 4De Jeugdwet De Jeugdwet is bedoeld voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben bij: Opvoedproblemen Geestelijke gezondheidszorg zoals psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling, maar ook...

Gewijzigde terminologie

Hoofdstuk 5Gewijzigde terminologie In 2015 heeft de Hervorming langdurige zorg (Hlz) zijn intrede gedaan. De AWBZ is opgesplitst in nieuwe wetgevingen. Echter worden er nog wel steeds termen uit het verleden gebruikt in de huidige en nieuwe wijze van werken. Dit...

Wetten en regelgevingen

Hoofdstuk 1Wet en regelgeving In 2012 is door het kabinet de eerste aanzet gegeven voor de veranderingen in de zorg. De zorgkosten werden in die tijd te hoog en dreigden onbeheersbaar te worden. Het kabinet wilde ook een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning,...