kindziekenhuis

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK):

 

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn met - veel kennis over en ervaring met - de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners. Deze ondersteuning is gericht op het gewone leven en het terugbrengen van rust en balans in het gezin. NIK legt de verbinding met en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind en het gezin. Daarnaast adviseert NIK rondom bekostiging en de juiste loketten in een gemeente. Binnen elk netwerk is de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor ouders, zorgprofessionals en (zorg-)organisaties.

7 Netwerken Integrale Kindzorg:
  • Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost
  • Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost
  • Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht
  • Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Holland & Flevoland
  • Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland
  • Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest
  • Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant