kindziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis:

 

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind en Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners. Of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben. Of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.

De missie van Stichting Kind en Ziekenhuis is het bevorderen van kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin in het ziekenhuis, thuis en elders. De kinderstem en daarmee de rechten van het kind worden door Kind en Ziekenhuis vertegenwoordigd vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen.

 

De werkzaamheden van Kind en Ziekenhuis passen binnen 3 pijlers en 4 thema’s die onlosmakelijk zijn verbonden, elkaar versterken en ondersteunen. 

3 Pijlers kind- en gezinsgerichte zorg

 1. Stem van kinderen en ouders
 2. Kenniscentrum kind- en gezinsgerichte zorg
 3. Kwaliteit stimuleren
 
4 thema's 2018 -2020
 1. Van ziektegericht naar levensloopgericht
 2. Van klinisch naar ambulant
 3. Van patiënt naar geïnformeerde zorggebruiker
 4. Van analoog naar slimme inzet van digitale toepassingen

Bij de activiteiten van Kind en Ziekenhuis worden de Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg en de ervaringen van kinderen en ouders als uitgangspunt genomen. De activiteiten van Kind en Ziekenhuis zien er als volgt uit:

 • Vertegenwoordigen van kinderen en hun ouders in de medische zorg.
 • Vertolken van de kinderstem van alle kinderen die medische zorg nodig hebben en hun gezin in het ziekenhuis, thuis of elders.
 • Publiceren van kennis en keuze informatie over de kind- en gezinsgerichtheid middels de Smileys op de eigen website en op ZorgkaartNederland.nl, rapporten en praktische tool.
 • Adviseren van kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en (zorg)professionals over samen beslissen, (kinder)participatie, psychosociale zorg, goede voorbereiding en nazorg, wet- en regelgeving, rechten en vele andere zaken binnen de medische kindzorg.
 • Informeren over de nieuwste ontwikkelingen vanuit het perspectief van kind en gezin via het Kind & Zorg magazine en blog, publicatie, sociale media, presentaties en alle overige voorlichtingsactiviteiten.
 • Stimuleren van samenwerking over de muren heen en kennisdeling door zorgprofessionals, beleids- en kwaliteitsmanagers in de kindzorg met kind en gezin centraal en in de regie met aandacht voor de 4 kinderleefdomeinen medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid.
 • Bevorderen van kwaliteit van kind- en gezinsgerichte zorg door middel van ontwikkelprocessen binnen zorgorganisaties door samenwerking via Academy Ervaringsprofs Kindzorg o.a. door kennisoverdracht, projectsamenwerking, inzet van het storytelling instrument Ervaringsmonitor en het kwaliteitsinstrument de Smiley.
 • Stimuleren van kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg bij kwaliteitsstandaardontwikkeling en door middel van advisering aan (o.a.) de (semi-) overheid, zorgorganisaties, branche- en beroepsorganisaties.