kindziekenhuis

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg:

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg als expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem in te bedden. Met de focus op kennis en gebaseerd op de kracht van netwerken wil het Kenniscentrum, samen met een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen, de realisatie van de visie en missie tot stand brengen.

De doelstelling van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg laat zich vertalen in een aantal kerntaken: 

  • Het bundelen en beschikbaar maken van kennis en informatie.
  • Het initiëren, faciliteren en stimuleren van training en opleiding voor zorgprofessionals betrokken bij kinderpalliatieve zorg. 
  • Het initiëren, faciliteren en coördineren van projecten en onderzoek.
  • Het stimuleren en faciliteren van (kennis-)netwerken, zowel landelijk als regionaal.
  • Het realiseren van consultatie landelijk en in de regio.
  • Fungeren als landelijk aanspreekpunt voor vragen rondom beleid en financiering van kinderpalliatieve zorg.
  • Het bieden van overzicht van lokale zorg.

Visie en missie:

 

 

'Kennis centraal, zorg lokaal' is de visie van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. Kwalitatief hoogwaardige kinderpalliatieve zorg, lokaal en dichtbij het gezin georganiseerd en het ontwikkelen, beheren en verspreiden van de daarvoor benodigde kennis is wat het Kenniscentrum met deze visie wil bevorderen. Om tot hoogwaardige kinderpalliatieve zorg te komen, is het de missie van het Kenniscentrum om vakkennis beschikbaar te stellen en te genereren, om de zorg verder te professionaliseren en om kinderpalliatieve zorg blijvend onder de aandacht van de politiek te brengen. Het kenniscentrum doet dit vanuit een drietal kernwaarden:

  1. Toegankelijk en transparant: Het Kenniscentrum communiceert op een heldere manier. Dat betekent dat ze op verschillende manieren bereikbaar is en dat alle, bij het Kenniscentrum beschikbare informatie, ook wordt gedeeld.
  2. Verbinden: Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een onafhankelijke organisatie met een belangrijke netwerkfunctie. Het Kenniscentrum brengt u graag met hun netwerk in contact. Het Kenniscentrum wil samen werken aan een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit van kinderpalliatieve zorg.
  3. Aandacht en toewijding: De ouder mag van het Kenniscentrum (de (zorg)professional) verwachten dat zij haar werk met aandacht en toewijding doet. Het Kenniscentrum is er voor u, als vraagbaak of als samenwerkingspartner.