kindziekenhuis

Branchevereniging voor Integrale Kindzorg (BINKZ):

 

BINKZ is in juli 2018 opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT).

BINKZ is dé vereniging van organisaties, die zich inzetten voor de introductie van de Integrale Kindzorg. De huidige leden hebben zich gespecialiseerd in het bieden van verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om de kennis omtrent de integrale zorg voor het (ernstig) zieke kind in het gehele netwerk van zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te delen en door te streven naar de invoering van Integrale Kindzorg (MKS). BINKZ kent drie verschillende secties, dit omdat er binnen de Integrale Kindzorg drie soorten diensten/kindzorg zijn. Dit zijn de drie secties van BINKZ:

  • Verpleegkundige kinderdagverblijven
  • Kinderthuiszorg
  • Verpleegkundige kinderzorghuizen

De missie van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) is drieledig:

 

  1. BINKZ vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en verzekeraars. Daarnaast faciliteert BINKZ de verbinding tussen leden, ouders en kind en de vele andere disciplines die bij de zorg voor kind en gezin betrokken zijn.
  2. BINKZ voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van betaalbare professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg van het (ernstig) zieke kind en zijn/haar gezin waarbij een gezond rendement voor de zorgorganisaties geborgd is.
  3. De branchevereniging BINKZ streeft na dat de integrale kindzorg op een goede wijze is gepositioneerd in de kwaliteits- en bekostigingskaders, en toegankelijk is voor kinderen/ouders en met een faire bekostiging voor de zorgaanbieder.
 

De branchevereniging behartigt de zakelijke en inhoudelijke belangen van haar leden door afspraken te maken met overheden, zorgverzekeraars en ketenpartners om passende, flexibele en betaalbare zorg voor ieder (ernstig) ziek kind bereikbaar te maken en te houden.

Meer informatie vind je op de website van BINKZ:

Bezoek website