Landelijke Protocollen
Kinderverpleegkundige Zorg®

Landelijke Protocollen Kinderverpleegkundige Zorg® biedt zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis protocollen binnen een digitale omgeving gericht op kinderverpleegkundige handelingen en/of verzorging. Wat deze protocollen zo uniek maakt, is dat ze specifiek voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ontwikkeld zijn. Bovendien zorgen deze protocollen voor een eenduidige werkwijze binnen én buiten het ziekenhuis.

bekijk
nu

 

Handreiking Kindzorg

Het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Sinds 2015 is voor de extramurale kindzorg het indiceren en organiseren van de zorg en hulp voorbehouden aan de kinderverpleegkundige. Deze handreiking is een toelichting voor kinderverpleegkundigen voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
 
Dinsdag 1 december 2020
V&VN- afdeling Kinderverpleegkunde en Kinderverpleegkunde.nl hebben vandaag de Handreiking Indicatieproces Kindzorg gepubliceerd. Meer weten? Lees erover in dit bericht
 
Bijeenkomst

 

Intervisie bijeenkomst
Inschrijven voor bijeenkomst
 

 

Expertgroep Indicatieproces Kindzorg

Als beroepsvereniging hebben wij gemerkt dat individuele kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn bij zorgorganisaties, met enige regelmaat door samenwerkende stakeholders zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars en VWS worden benaderd om mee te denken in complexe casuïstiek. Als beroepsvereniging willen wij faciliteren dat er een onafhankelijke expertgroep kan worden benaderd om mee te denken en te adviseren in complexe casuïstiek zodat een advies niet meer geassocieerd kan worden met een zorgorganisatie of een individuele mening maar gedragen wordt door een expertgroep. Wij hopen op deze wijze een objectieve en onderbouwde bijdrage te kunnen leveren aan de zorg rondom het zieke kind in de eigen leefomgeving.