kinderverpleegkunde hart

Stappenplan aanvraag beschikbaarheidsbijdrage voor vervolgopleiding Kinderverpleegkunde

  1. Verlening aanvragen: Verlening vraag je aan met behulp van het verleningsformulier (te vinden in het NZa portaal) van FZO. Hierbij geef je aan dat je als CZO erkende extramurale zorgaanbieder medewerkers gaat opleiden tot kinderverpleegkundigen en dat er in het volgende jaar medewerkers zullen diplomeren. Dit formulier vul je ieder jaar in voor 1 oktober. Dit ingevulde formulier is een eis om in het jaar dat de medewerker is gediplomeerd aanspraak te kunnen maken op de beschikbaarheidsbijdrage. Het is hierbij niet nodig om het aantal studenten of namen van de studenten door te geven. Dat gaat in een later stadium via het CZO. Zonder het invullen van het verleningsformulier vooraf kun je geen aanspraak maken op de beschikbaarheidsbijdrage.
  2. Vaststelling: Dit bestaat uit een aanvraag voor de definitieve beschikbaarheidsbijdrage. Hierbij geef je als CZO erkende extramurale zorgaanbieder aan dat er in het voorgaande jaar medewerkers zijn gediplomeerd. Dit vaststellingsformulier (te vinden via het NZa portaal) vul je ieder jaar in voor 1 juni. Op dat moment weet je zeker hoeveel studenten en welke studenten er zijn gediplomeerd. Door middel van het invullen en indienen van dit formulier vraag je een definitieve beschikking voor alle gediplomeerden. Het is hierbij niet nodig om het aantal studenten of namen van studenten door te geven. Dat gaat in een later stadium via het CZO.
  3. Beschikking melden bij ZIN: Wanneer de NZa aangeeft voor welke personen een beschikking is toegekend, dient de CZO erkende extramurale zorgorganisatie dit door te geven aan ZIN (Zorginstituut Nederland). Het ZIN keert vervolgens het bedrag uit. 

 

 

 

Wat doet de NZa?

De beschikkingsbijdrage is een bijdrage die geldt voor gediplomeerden. Dit betekent dat de NZa alleen kijkt of de medewerkers daadwerkelijk gediplomeerd zijn. Ieder jaar in maart krijgt de NZa een lijst van het CZO waarin staat welke studenten zijn gediplomeerd in het voorgaande jaar.

Let op: zorg er wel voor dat alle studenten goed staan geregistreerd bij het CZO, dat is namelijk het controlemiddel voor de NZa. Op basis van die lijst wordt bepaald of er een beschikking beschikbaar wordt gesteld en wat de eventuele hoogte daarvan is.