kinderverpleegkunde hart

Hoe krijg ik een CZO erkenning?

Om in aanmerking te komen voor een CZO erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de eisen van het CZO. Die eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, en de opleidingseisen van de opleiding.  Het reglement en de opleidingseisen vind je terug op de website van het CZO.

Het proces van (her)erkennen bestaat uit het indienen van een erkenningsaanvraag en een audit in de betreffende instelling. Om een erkenning aan te kunnen vragen, dient een zorginstelling geregistreerd te staan bij het CZO. Het CZO voert audits uit om de opleidingen in de praktijksituatie te beoordelen. Daarnaast worden zorgprofessionals tijdens een audit geadviseerd over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleiding binnen de betreffende instelling.

Als een opleidingsinstituut geen erkenning heeft voor de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde dan kan een erkenningsaanvraag ingediend worden. Dit kan digitaal via de website van het CZO.