Beroepsvereniging  

Een beroepsvereniging is een vereniging met personen die hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor de belangen van de gehele beroepsgroep. Een beroepsvereniging streeft deskundigheidsbevordering na, geeft voorlichting en zorgt voor mogelijkheden tot onderlinge kennisuitwisseling. Een beroepsvereniging onderhoudt contacten met onder andere leden, organisaties, leidinggevenden, ministers en zorgverzekeraars. Op die plekken laten zij de mening horen van de gehele beroepsgroep. De beroepsvereniging zorgt er ook voor dat de vakbond onderhandelt en dat de mening van de leden door de vakbond gehoord wordt. 

 

 
 
 
 
kind met tablet