Intervisie bijeenkomst

Kinderverpleegkunde.nl organiseert meerdere keren per jaar een online intervisie bijeenkomst voor kinderverpleegkundigen en andere bij de kindzorg betrokken professionals.

Als zorgprofessional kom je regelmatig complexe situaties tegen in je werk. Tijdens de intervisie bijeenkomsten bieden wij de mogelijkheid om samen met collega’s uit het gehele werkveld laagdrempelig in gesprek te gaan aan de hand van ingebrachte (geanonimiseerde) casuïstiek. Het doel is om zo met en van elkaar te leren. Ben jij zorgprofessional in de kindzorg en wil je deelnemen aan een intervisiebijeenkomst? Dan kun je je aanmelden via info@kinderverpleegkunde.nl

De intervisiebijeenkomst is geaccrediteerd met 2 accreditatiepunten.

Klik op de button 'Interesse' om de data van de bijeenkomsten te zien.

Training: “Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”

Het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) is ontworpen, omdat steeds meer zieke kinderen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis krijgen. Het MKS is een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg buiten het ziekenhuis. Zorg wordt beschreven onder de 4 kinderleefdomeinen: medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Het MKS is gebaseerd op de 10 criteria voor goede zorg. De zorg is gebaseerd op het handvest kind en zorg en in overeenstemming met het VN-verdrag voor de rechten van het kind. In 2020 is de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) door en voor verpleegkundigen is geschreven. Het is een aanvulling op het begrippenkader indicatieproces en het Normenkader. De basis van de HIK is dat het belang van het kind centraal staat en dat kind en ouders de regie over het eigen zorgproces hebben. Heb je interesse in de training? 

Online symposium Kinderverpleegkunde.nl

Een symposium voor en door kinderverpleegkundigen!

Datum: 1 oktober 2021