Handreiking Kindzorg

Toelichting voor kinderverpleegkundigen

voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen va 0 tot 18 jaar. 

 

Lees hier

02

versierings element
 • {living-img}

  Toolbox HIK

  Geschreven door 

  Naast de HIK is er een aansluitende HIK-Toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bevat handvatten voor een praktische uitvoering van de HIK. 

   

 • {living-img}

  Meldcode Huiselijk  geweld en kindermishandeling

  Geschreven door Rijksoverheid

  De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van...

 • {living-img}

  Routemap

  Geschreven door Lorem Ipsum

  De routemap staat vol met nieuwetijdse én duurzame oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat toekomstige zorgkosten beteugeld kunnen worden.

 

 

03

 
 • Interessant
  artikel
  gezien?
  Stuur het in!

 • {living-img}

  Verpleegkundig onderzoek is geen ver-van-je-bed-show (podcast)

  Voor veel verpleegkundigen voelt onderzoek doen als een ver-van-hun-bed-show. Dat is onterecht, stellen Margo van Mol en Anne Heijboer in de podcast Nursefy. ‘Als je verpleegkundigen vraagt wat er beter...
 • {living-img}

  Aan de slag met MKS? Wij komen je graag helpen!

  Ieder kind heeft recht op de beste medische zorg. In de eigen omgeving is dat zorg die past bij de wensen en het leven van kind en gezin. Anno 2022 organiseren we die zorg standaard volgens de...
 • {living-img}

  Onbegrip over niet toelaten rotavaccin tot Rijksvaccinatieprogramma: ‘Een compleet verkeerd besluit’

  Kinder- en jeugdartsen zijn verbolgen en verbaasd over het besluit van staatssecretaris Maarten van Ooijen om de vaccinatie tegen het rotavirus niet toe te laten tot het Rijksvaccinatieprogramma...
 • {living-img}

  Vaccinatie tegen ziekmakende meningokokken werkt heel goed

  De vaccinatie tegen meningokokken beschermt tegen alle ziekmakende vormen van de meningokokkenbacterie typen W, C en Y. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Deze vaccinatie wordt sinds 2018 standaard gegeven...
 • {living-img}

  Knoopcelbatterij is levensgevaarlijk voor kleine kinderen

  Gaten in de slokdarm, grote bloedingen en zelfs sterfgevallen. Kinderarts Lissy de Ridder van het Erasmus MC Sophia heeft het allemaal zien gebeuren door een ingeslikte knoopcelbatterij. Op Button Battery Awareness Day...
 • {living-img}

  Nomineer uw keuze voor de verkiezing 'Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2022'

  Ook dit jaar zet de Stichting Kind en Ziekenhuis weer een kinderverpleegkundige in de spotlights. Wie ziet kind en gezin echt als gelijkwaardig partner in de zorg, en laat dat duidelijk tot uiting komen in de praktijk? 
 • {living-img}

  Witboek 2022 verschenen op 8 juni!

  In januari deelden wij op onze social media kanalen de oproep van Aart Eliens om een bijdrage te leveren aan het Witboek Verpleging en Verzorging 2022. Het Witboek 2022 is inmiddels gepubliceerd en aangeboden...
 • {living-img}

  Hersensontwikkeling bij aangeboren hartafwijkingen

  Door betere behandelingen kunnen artsen het leven van steeds meer pasgeboren kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking redden. Maar de kans op hersenschade is bij deze baby’s groot...
 • {living-img}

  Slimme fopspeen kan bloedafname bij premature baby voorkomen

  Aan de Washington State University heeft een onderzoeksteam een ​​slimme fopspeen ontwikkeld. De speen monitort namelijk continue de elektrolytniveaus in het speeksel van een te vroeg geboren baby...
 • {living-img}

  Euthanasieregeling voor kinderen stap dichterbij, kritiek artsen nog niet meegenomen

  Minister Ernst Kuipers van VWS werkt aan een regeling die euthanasie voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar die ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ mogelijk moet maken. Een conceptregeling waarin zeven...
 • {living-img}

  Noodsituatie kinderen in de noodopvang

  De leefomstandigheden van vluchtelingenkinderen in de noodopvanglocaties in Nederland zijn beneden alle peil. Dat zeggen jeugdgezondheidszorg- en onderwijsprofessionals in een onderzoek van de...
 • {living-img}

  Artsen en verpleegkundigen krijgen les in de kunst van vreedzaam sterven” ‘Van chemo weet ik alles, van sterven bijna niks’

  Nog te vaak zijn artsen en verpleegkundigen gericht op het genezen van een patiënt, ook als die niet meer beter kan worden. Een cursus palliatieve zorg moet hun blik verbreden...
 • {living-img}

  Kinderhersenlab biedt hoop op therapie bij zeldzame aandoeningen

  Het eerste Kinderhersenlab van Nederland is zaterdag 25 juni feestelijk geopend door het Erasmus MC Kinderhersencentrum. Het lab geeft meer zicht op de ontwikkeling van kinderen met aandoeningen aan het...
 • {living-img}

  Slaapzorgpad voor alle kinderen met kanker

  Slaap- en vermoeidheidsproblemen komen vaak voor bij kinderen met kanker. Soms als gevolg van de ziekte of de omstandigheden, soms als gevolg van de behandeling of operatie van bijvoorbeeld een hersentumor...
 • {living-img}

  Probiotica beschermen kinderen die antibiotica slikken tegen diarree

  Kinderen die tegelijk met een antibioticakuur probiotica krijgen, hebben 35% minder vaak last van diarree. Dit blijkt uit een internationale studie van artsen van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC...
 • {living-img}

  Grote gezondheidsverschillen tussen kinderen met en zonder aangeboren aandoeningen

  Stichting Kind en Ziekenhuis gaat, samen met anderen, kinderen beter in staat stellen om volwaardig mee te beslissen over hun zorg. In het project Een grote stem voor kleine mensen krijgen zij...
 • {living-img}

  Acute leverontsteking bij kinderen: geen alarm, wel goed in de gaten houden

  Een grote Europese studie naar onverklaarde gevallen van acute leverontstekingen bij kinderen, herkent in de andere Europese landen niet de alarmerende observaties uit het Verenigd Koninkrijk (VK). 
 • {living-img}

  ‘Laat het niet gebeuren dat bestuurders subsidie aanvragen voor ideeën waar jullie niet beter van worden’

  Deze zomer start een subsidieregeling voor meer zeggenschap voor verpleegkundigen. Denk nu alvast na over wat jij en je collega’s met dat geld kunnen doen, zodat het goed besteed wordt.
 • {living-img}

  Stamceltherapie bij hersenschade pasgeborenen

  Onderzoekers en artsen van het UMC Utrecht ontwikkelen een nieuwe vorm van stamceltherapie voor pasgeborenen met hersenschade na een herseninfarct. De behandeling is erop gericht om het natuurlijke herstelvermogen van het...
 • {living-img}

  Kabinet: jeugdzorg weer meer voor kinderen met ernstige problemen

  De marktwerking in de jeugdzorg en de overheveling naar gemeenten heeft schadelijke gevolgen gehad voor kinderen met ernstige problemen. En dat terwijl de zorg juist voor hen is bedoeld.
 • {living-img}

  Kind & Ziekenhuis voert standaard samenwerking voor kindzorg in


  Stichting Kind & Ziekenhuis is begonnen aan een implementatieadviestraject om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van MKS (Medische Kindzorg Samenwerking). Dat is sinds 2022 de standaard...
 • {living-img}

  Onderzoek naar ernstig letsel bij kinderen: ongeluk of mishandeling

  orgen dat artsen kindermishandeling eerder kunnen opmerken, dat is het doel van het onderzoek van promovenda Marie-Louise Loos. "De cijfers moeten omlaag. Maar op de traumakamer is er geen tijd om vragen te stellen over oorzaken.
 • {living-img}

  Podcasts Eetstoornissen


  Voor een deel van de jeugdigen dat lijdt aan een eetstoornis is er een passend antwoord, maar in sommige gevallen niet. En dan zijn de gevolgen groot. Kinderen en jeugdigen kunnen overlijden als gevolg...
 • {living-img}

  Inhalatie van zout water remt longschade bij jonge kinderen met taaislijmziekte


  Inhalatie van zout water vermindert de longschade bij jonge kinderen met taaislijmziekte, ofwel cystic fibrosis. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van het Erasmus MC Sophia.
 • {living-img}

  Ruimere palliatieve zorg nodig voor lijdende kinderen

  Geschreven door 

  Kwetsbare kinderen lijden op dit moment onnodig in de palliatieve fase. De regeling levens­beëindiging gaat daarvoor geen soelaas bieden. 

 • {living-img}

  SLIMME EPILEPSIECAMERA VOOR KINDEREN IN THUISSITUATIE 

  Geschreven door 

  Dankzij een schenking van de Postcode Loterij kan een slimme epilepsiecamera worden doorontwikkeld voor detectie bij kinderen thuis. Het algoritme voor deze detectietool was er al. 

 • {living-img}

  Primeur: baby’s met brozebottenziekte voor geboorte behandeld met stamcellen

  Geschreven door 

  In Zweden zijn voor het eerst ongeboren baby’s met een ernstige botziekte behandeld met stamcellen die zich later tot botweefsel ontwikkelen. Deze behandeling blijkt veilig voor moeder en kind. 

 • {living-img}

  Kwaliteitstandaard Zorgtransitie: Houvast voor een warme overdracht

  Geschreven door 

  Kinderen en jongeren met een chronische aandoening maken rond hun 18de de overstap van kinderarts naar volwassenenzorg. Voor velen is dat een grote overgang, en niet altijd een prettige ervaring Om de transitie van zorg soepeler te laten verlopen hebben zorgprofessionals en jongerenexperts samen een kwaliteitsstandaard opgesteld.

 • {living-img}

  Medische kindzorg thuis

  Geschreven door 

  Medische kindzorg thuis is verpleging en verzorging buiten het ziekenhuis, betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Via de website Regelhulp vindt u informatie over medische kindzorg thuis. Dat is verpleging en verzorging buiten het ziekenhuis, betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • {living-img}

  Een vernieuwd individueel zorgplan voor kinderen in de palliatieve fase

  Geschreven door 

  Sinds 2015 bestaat het Individueel Zorgplan (IZP), dat is ontstaan vanuit de richtlijn kinderpalliatieve zorg. In het IZP kunnen zorgverleners wensen en behoeften rondom zorg en behandeling van kinderen...

 • {living-img}

  Peer Buddy project

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Jongeren met een chronische aandoening hebben tot hun 16e of 18e jaar contact met een kinderarts of kinderspecialist. Deze kent men vaak al het hele leven. De overgang...

 • {living-img}

  Hiaten in het zorgaanbod vertaald in infographic

  Een van de actiepunten op de landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg (2019-2021) is hiaten in het zorgaanbod in beeld brengen. Dit omdat uit de Patient Journeys, en de vele...

 • {living-img}

  Betere ondersteuning van ouders kan kindermishandeling voorkomen - mini college met Lenneke Alink

  Samen beslissen betekent dat patiënt en zorgprofessional samen beslissen welke zorg het beste past bij de patiënt en diens leven. Omdat dit in de praktijk nog niet zo makkelijk gaat...

 • {living-img}

  Betere ondersteuning van ouders kan kindermishandeling voorkomen - mini college met Lenneke Alink

  Hoe verklaar je waarom sommige ouders hun kinderen mishandelen? Op die vraag zoekt hoogleraar Lenneke Alink, samen met haar onderzoeksteam, een antwoord. En dát antwoord moet vervolgens bijdragen aan betere hulp voor ouders en hun kinderen, waardoor we kindermishandeling kunnen stoppen en voorkomen.

 • {living-img}

  Zorginkoopvergelijking 2022

  In 2022 staat het wijkgericht werken, conform de ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ net als vorig jaar centraal. 

   

 • {living-img}

  Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen

  Verpleegkundigen en artsen komen dagelijks in contact met veel verschillende mensen. Ziekenhuizen spelen dan ook een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling.

 • {living-img}

  Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

  Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties...

 • {living-img}

  De transmurale kinderverpleegkundige

  Verpleegkundigen die zich in de dagelijkse beroepspraktijk bezighouden met de zorg voor zieke kinderen volgen in Nederland na de initiële mbo- of hbo-opleiding een specialistische...

 • {living-img}

  Capiciteitsplan 2020-2023

  Om een evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten is het nodig om meer op te leiden dan het Capaciteitsorgaan adviseerde in het vorige...

 •  
  {living-img}

  Kamerbrief over Stand van zaken kindzorg 

  Minister de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de kindzorg middels een kamerbrief.                                                                               .

 • {living-img}

  Onderzoek langetermijn geheugen

  Kinderen krijgen niet vaak covid-19, maar ze worden soms ziek en in zeldzame gevallen is ziekenhuisopname nodig. Kinderlongartsen van het Emma Kinderziekenhuis...

 •  
  {living-img}

  Livestream

  Op 7 december vindt de laatste voorstelling van de theatertour “Lastige Ouders” via een livestream plaats. Als je hem nog niet heb gezien, dan is dit wellicht jouw kans....

 • {living-img}

  Handreiking kindzorg

  Geschreven door 

  Toelichting voor kinderverpleegkundigen voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen va 0 tot 18 jaar...

 •  
  {living-img}

  Nieuwe slimme insulinepomp voor patiënten met diabetes type 1

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  ​Voor patiënten met diabetes type 1 van het diabetescentrum UMCG is een nieuwe slimme insulinepomp beschikbaar. ‘Een pomp die het beste van...

 • {living-img}

  Acute ontwikkelingen

  Geschreven door Nederlands Jeugdinstituut

  De maatschappij is altijd in ontwikkeling. Ouderschap en opvoeden en de heersende visie daarop is daarmee ook constant in beweging....

 • {living-img}

  Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  “Het wordt al donker buiten dus ik moet naar bed. Mama brengt mij naar boven en pakt de sok. Deze gaat zoals elke avond over mijn hoofd...

 • {living-img}

  Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen

  Geschreven door Stichting Kind & Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en Stichting KinderThuisZorg.

  Het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ borduurt voort op en is een concrete uitwerking van het Integraal...

 • {living-img}

  Een prik krijgen hoeft helemaal niet eng te zijn

  Geschreven door Cleo Freriks

  Voor patiënten met diabetes type 1 van het diabetescentrum UMCG is een nieuwe slimme insulinepomp beschikbaar. ‘Een pomp die het beste van...

 • {living-img}

  Routemap plan van aanpak 2020

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis, NVK, V&VN Kinderverpleegkunde, BINKZ, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

  De Routemap plan van aanpak 2020 is een vervolg op de Routemap 2018 en staat vol met nieuwetijdse én duurzame oplossingen die ervoor kunnen zorgen...

 • {living-img}

  Landelijk veiligheidssysteem voor kinderafdelingen

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Kinderafdelingen worden nog veiliger met de nieuwe Dutch Pediatric Early Warning Score (PEWS). Het systeem meet bij opgenomen kinderen vitale functies zoals...

 • {living-img}

  Wie wordt Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2020?

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Ben jij, ken jij of werkt bij jouw zorgorganisatie dé Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar? Nomineer deze persoon voor de Kinderverpleegkundige...

 • {living-img}

  Herziening richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

  Geschreven door 

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg...


 • {living-img}

  Marieke Gijsbers is Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2021

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Marieke Gijsbers, kinderverpleegkundige in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, is de Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2021.


 • {living-img}

  Positief taalgebruik in de gezondheidszorg

  Geschreven door Elroly Groeneveld 

  Onze woorden kunnen zowel positieve als negatieve verwachtingen en gevoelens oproepen. Woorden leiden namelijk direct tot beelden in je hoofd en gevoelens. Lees hier meer over in het artikel 'Positief taalgebruik in de gezondheidszorg'.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •